Regulamin sklepu
zrolowani.com

 

        Składanie zamówień.

 1. Nasze zamówienia realizowane są na obszarze Unii Europejskiej. 
 2. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.zrolowani.com. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej. Po sfinalizowaniu zamówienia otrzymają Państwo e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, które następnie trafi do realizacji. Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane. Niezrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem lub których nie uda się potwierdzić. 
 4. Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia, wypełnić oświadczenie o wystawieniu faktury VAT bez podpisu oraz uzupełnić pole z numerem NIP wraz z resztą wymaganych danych. W przypadku braku wyboru faktury VAT do zamówienia zostanie wystawiony paragon fiskalny. Po tym nie będzie już możliwości otrzymania faktury VAT.
 5. Ceny naszych towarów uwzględniają podatek VAT. 
 6. Ceną ostateczną jest cena produktu widniejąca na stronie www.zrolowani.com w chwili złożenia przez Państwa zamówienia. 
 7. Całkowita wartość Państwa zamówienia pojawia po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia.

  Realizacja zamówień.

  Realizowane będą wyłącznie w pełni opłacone zamówienia, które Sklep Internetowy zrolowani.com wykona zgodnie ze specyfikacją zamówienia złożoną przez Państwa.
 1. Po złożeniu zamówienia wygenerowany zostanie numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy dokonywaniu płatności za towar. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego www.zrolowani.com i potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest na stronie konfiguratora danego produktu w naszym sklepie www.zrolowani.com. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment przystąpienia do realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu technologicznego wykonania danego zlecenia. Do tego też momentu można zrezygnować z realizacji opłaconego zamówienia lub dokonać w nim ewentualnych zmian. Nasze produkty wytwarzane są na indywidualne zamówienie klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres kontakt@zrolowani.com. 

  Płatności, gwarancja, zwroty i reklamacje.

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją. Oryginał dokumentu sprzedaży jest podstawą do takiego roszczenia.  W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności ze złożonym zamówieniem kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Przed złożeniem reklamacji zasadnym jest kontakt mailowy z Działem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@zrolowani.com.  
 3. Reklamację składamy pisemnie: opis wady bądź niezgodności, imię i nazwisko, adres oraz nr zamówienia. Wymagane informacje dołączamy do przesyłki. Reklamowany towar pakujemy w sposób odpowiednio zabezpieczający go na czas transportu, aby jego wartość nie została obniżona poprzez uszkodzenia transportowe.
 4. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt klienta. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji równowartość kosztu zwrotu zostanie przekazana kupującemu na jego rachunek bankowy. Proponowany sposób odesłania paczki z reklamowanym towarem to najtańsza przesyłka umożliwiajaca jej śledzenie z oferty Poczty Polskiej. Adres wysyłki zwrotu reklamowanych produktów dostępny jest w zakładce Kontakt na stronie internetowej www.zrolowani.com.
 5. Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma do 14 dni roboczych. Na ogół jednak rozpatrywane są one szybciej niż wspomniane 14 dni.
 6. W przypadku uszkodzenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Brak takiego dokumentu może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania od firmy kurierskiej za uszkodzenie paczki.
 7. Kolorystyka tkanin może różnić się od rzeczywistych barw tkaniny za względu na indywidualne ustawienia monitora i karty graficznej. Nazewnictwo kolorystyki tkanin w naszych produktach jest indywidualnym i wyłącznie naszym określeniem, w związku z tym traktowane powinno być jako sugestia. 
 8. Zapłatę za zamówiony towar można dokonać za pomocą szybkich płatności, kartą płatniczą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym. Wybór formy płatności dostępny jest bezpośrednio w formularzu zamówienia. Dostępne formy płatności:

  – Karty płatnicze:
  *Visa
  *Visa Electron
  *Mastercard
  *Mastercard Electronic
  *Maestro

  – Szybkie przelewy online (w tym Blik)

 9. Podmiotem świadczącycm obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590
 10. Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 11. Sprzedający dostarczy zamówiony towar według specyfikacji z formularza zamówienia wypełnionego przez kupującego zgodnie z technologią wykonania danego typu produktu. Wykonane produkty są bez wad i fabrycznie nowe. 

  Dane osobowe.

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym www.zrolowani.com klient wyraża zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych, w tym tych związanych z obsługą złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej w tym również informacji o ofertach specjalnych dotyczących www.zrolowani.com oraz partnerów biznesowych www.zrolowani.com. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Rafał Mikołajczyk o numerze NIP 5732666020. 
 2. Dokładne dane Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. 

       Postanowienia końcowe.

 1. Oferowany przez nas asortyment produkowany jest pod personalizowane zamówienie każdego klienta, w związku z tym nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) stanowi: ”Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą” oraz wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy zakupiony towar jest nieprefabrykowany i został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się stosowne przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 
 4. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.